Archív

Lengvarčan 2019

...

30. decembra 2019

Read More

INFO

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva – nástup náhradníka

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného právaa o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme...

27. mája 2024

Read More

INFO

Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva 3.5.2024 – 17,00 hod. obecný úrad

Plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva je zrušené z dôvodu ospravedlnenia sa z účasti nadpolovičnej väčšiny poslancov....

29. apríla 2024

Read More