Voľby do Európskeho parlamentu 2024

10. apríla 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024 voľby sa budú konať od 07.00 h do 22.00 h

Obec DLHÉ STRÁŽE:

Volebný okrsok: 001

Volebná miestnosť : Základná škola, Dlhé Stráže 12

Zapisovateľka: Ing. Erika Gibalová

email: obec@dlhestraze.sk

https://www.minv.sk/?volby-ep

Last modified: 10. apríla 2024

Comments are closed.