Obecné zastupiteľstvo

 • Vladimír Bonk

  Poslanec OZ

  154 Hlasov

 • Ján Bača

  Poslanec OZ

  144 Hlasov

 • Jozef Faltin

  Poslanec OZ

  133 Hlasov

 • Peter Jurčík

  Poslanec OZ

  133 Hlasov

 • Ing. Peter Gibala

  Poslanec OZ

  126 Hlasov

 • Maximilián Šarišský

  Poslanec OZ

  117 Hlasov

 • Michal Gibala

  Poslanec OZ

  106 Hlasov