Projekt MOAPS

Členovia MOAPS od 1.2.2024:
Peter Gažík
Anna Gažíková
Tel. kontakt:

Názov projektu: Zavedenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Dlhé Stráže
Kód projektu: 401406DKA1
Výzva – kód Výzvy: PSK-UV-001-2023-DV-ESF+

https://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8911025

Comments are closed.