Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023

22. februára 2024

Podľa zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že obec Dlhé Stráže dosiahla v roku 2022 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 46,99 %.

Last modified: 22. februára 2024

Comments are closed.