Novoročné prianie

1. januára 2024

Milí spoluobčania,

v nastávajúcom roku 2024 Vám úprimne želáme všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, veľa lásky, radosti, spokojnosti, vnútornej pohody, vzájomnú úctu, rešpekt a toleranciu. Nech Vám nechýba dôvod na úsmev. Spoločne rozdávajme okolo seba dobú náladu, pochopenie jeden druhého, lásku a dobro.

Starostka obce, poslanci obecného zastupiteľstva a kolektív zamestnancov obce.

Last modified: 1. januára 2024

Comments are closed.