Mesiac október – mesiac úcty k starším

4. novembra 2023

Opäť je tu jeseň a mesiac október, ktorý v plnej kráse čarovných farieb zaujal svoje miesto. Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom, ktorá by mala byť nenásilná, spontánna a nepretržitá po celý rok, pretože oni si ju zaslúžia.

Pri príležitosti „Mesiaca októbra – mesiaca úcty k starším“ každoročne Obec Dlhé Stráže pripraví pre našich seniorov milé rozptýlenie a potešenie v podobe vystúpenia. Tento rok medzi nás zavítali žiaci zo ZŠ Dlhé Stráže, ktorí si pre našich starších pripravili pásmo krásnych pesničiek a básničiek a hneď v úvode im prejavila úctu svojim privítaním a milým slovom pani starostka obce Zdenka Jurčíková. Potešiť našich starších prišli aj žiaci Pedagogickej školy z Levoče, s ktorými si zaspievali ich obľúbené pesničky a zaspomínali tak na svoje mladšie časy. Vystúpenia boli naplnené vzájomnou láskavosťou, radosťou, toleranciou, úsmevom na tvári a aj slzičkou v oku.

Všetkým naším seniorom prajeme pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby ich ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých.

Last modified: 4. novembra 2023

Comments are closed.