Voľby do NR SR 2023 – oznam hlasovacie preukazy

8. augusta 2023

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
pre voľby do NR SR 30. 09. 2023 možno doručiť

  • osobne: Obecný úrad Dlhé Stráže č. 13
  • v listinnej podobe na adresu: Obecný úrad Dlhé Stráže, 054 01 Dlhé Stráže 13
  • elektronicky (e-mailom) na emailovú adresu: obec@dlhetraze.sk


Hlasovacie preukazy

  • Osobne sa hlasovacie preukazy vydávajú v úradných hodinách obce do 29.09.2023.
  • V listinnej podobe a elektronicky (e-mailom) žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť obci doručená najneskôr do 08.09.2023.

Last modified: 8. augusta 2023

Comments are closed.