Vodovod – aktuálne informácie 17.4.2022

17. apríla 2022

Vážení občania,

Dnes bolo vykonané čistenie a dezinfekcia vodovodu. Prosím Vás o dostatočné a dôsledné odpustenie svojich vodovodných prípojok.

Cisterna s pitnou vodou je pri obecnom úrade a pri č.d. 37. Opätovné odbery vzoriek vody budú zrealizované v utorok 19.4.2022 ráno Úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade a prevádzkovateľom Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Poprad.

Bc. Zdena Jurčíková – starostka obce

Last modified: 11. decembra 2022

Comments are closed.