INFO

ArchívINFO

Sčítanie obyvateľov 15.2.2021-31.3.2021

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára...

15. februára 2021

Read More

ArchívINFO

Zmena úradných hodín

**OZNÁMENIE ** Obec Dlhé Stráže oznamuje zmenu úradných hodín pre styk s verejnosťou Pondelok, utorok, piatok  od 8,00 do...

9. februára 2021

Read More

ArchívINFO

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020: Obec Dlhé Stráže zastúpená Bc. Zdenou Jurčíkovou, starostkou obce...

9. februára 2021

Read More

ArchívINFO

OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Oznamujeme občanom, že v obci sa bude konať kontrolapoprípade orez konárov ktoré okliesňujú elektrické vedenie. od 2.1.2021 do...

1. januára 2021

Read More

ArchívINFO

Verejné slávenie bohoslužieb od 1.1.2021

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom...

31. decembra 2020

Read More