OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

1. januára 2021

Oznamujeme občanom, že v obci sa bude konať kontrola
poprípade orez konárov ktoré okliesňujú elektrické vedenie.

od 2.1.2021 do 31.1.2021

zodpovedná osoba za kontrolu a orez Fabián Peter
tel. kontakt 0904 186 009

Last modified: 11. decembra 2022

Comments are closed.