Dodatok č. 1/2023

  • Verzia
  • Stiahnuť 33
  • Veľkosť súboru 288.61 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 15. decembra 2023
  • Posledná aktualizácia 11. apríla 2024

Dodatok č. 1/2023

 k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Attached Files

SúborAkcia
Dodatok č. 12023 k VZN č. 4 2012 o MD a MP.pdfStiahnuť

Comments are closed.