VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DLHÉ STRÁŽE č. 2/2016

[featured_image]
  • Verzia
  • Stiahnuť 2
  • Veľkosť súboru 165.45 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 14. júna 2016
  • Posledná aktualizácia 13. júna 2024

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DLHÉ STRÁŽE č. 2/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dlhé Stráže

Attached Files

SúborAkcia
VZN 22016 o nakladani s odpadmi_schválené.pdfStiahnuť

Comments are closed.