INFO

INFO

Fašiangový ples Dlhé Stráže 24. ročník

24. ročník fašiangového plesu sa niesol vo vynikajúcej atmosfére.  Hostí zabávala skvelá hudobná skupina Montana Band z...

28. januára 2024

Read More

INFO

Novoročné prianie

Milí spoluobčania, v nastávajúcom roku 2024 Vám úprimne želáme všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, veľa lásky, radosti,...

1. januára 2024

Read More

INFO

Obecný úrad – Otváranie hodiny počas vianočných sviatkov

21.12.2023 – zatvorené 22.12.2023 – od 7,00 hod. do 12,00 hod. 27.12.2023 – od 7,00 hod. do 17,00 hod. 28.12.2023 – od 7,00 hod....

20. decembra 2023

Read More

INFO

Dodatok č. 1/2023

 k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady...

15. decembra 2023

Read More