Starostka Author

Archív

Verejná vyhláška

o zverejnení oznámenia o začatí obstarávania Zmeny a doplnky č. 1 Územnoplánovacej dokumentácie obce Dlhé Stráže O z n á m e n...

5. januára 2023

Read More

INFO

Upozornenie – udržiavanie porastov v ochrannom pásme vedení

Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci Okliesnenia a odstránenia stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a...

3. januára 2023

Read More

INFO

OZNAM – obecný úrad otváracie hodiny

Z dôvodu čerpania dovolenky bude obecný úrad v dňoch: 30.12.2022 a 02.01.2023 z a t v o r e n ý V súrnych prípadoch počas...

29. decembra 2022

Read More

INFO

Fašiangový ples 27.1.2023 KD Dlhé Stráže 19,00 hod.

Pozývame Vás najveselšie zvyky roka „fašiangy“ osláviť u nás na 23. obecnom plese 27.1.2023 v Kultúrnom dome o 19,00...

29. decembra 2022

Read More