Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov

1. novembra 2022

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

Last modified: 11. decembra 2022

Pridaj komentár