VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

12. júla 2022

Na základe vzniknutej mimoriadnej udalosti a z dôvodov ohrozenia života, zdravia a majetku v zmysle § 15, ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

  v y h l a s u j e m  

dňom 14.7.2022 k 7,00 hodine

na území obce Dlhé Stráže

MIMORIADNU SITUÁCIU

z dôvodu výrazného a dlhodobého poklesu výdatnosti vodných zdrojov pre obec Dlhé Stráže.

      Obyvatelia  počas tohto obdobia nemajú využívať pitnú vodu z verejného vodovodu na zavlažovanie záhrad, polievanie trávnikov a ostatných plôch,  na napúšťanie bazénov, umývanie áut.

Bc. Zdena Jurčíková – starostka obce

Last modified: 11. decembra 2022

Comments are closed.