Nový centrálny kríž na cintoríne.

9. decembra 2020

V auguste tohto roku sa podarilo vymeniť starý poškodený centrálny kríž na cintoríne.

Kríž zrealizoval mladý rezbár JAKUB LOJKO . Na výrobu bolo použité drevo z červeného smreka, umučenie je z pôvodného kríža.

Jakub Lojko študoval na Strednej odbornej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Rezbárstvu sa venuje od roku 2018.

https://www.facebook.com/Rezb%C3%A1rstvo-Jakub-Lojko-101597078126096

Kríž – symbol spásy a vzkriesenia

Jedným z najväčších kresťanských symbolov je kríž, ktorý zdobí nielen veže našich kostolov a oltárov, ale aj pietne miesta odpočinku našich zosnulých. Na každom cintoríne je hlavný – centrálny kríž. Vždy pri vzniku nového cintorína sa spolu s ním posviaca aj centrálny kríž, ktorý býva umiestnený v strede cintorína, alebo na jeho vyvýšenom mieste. Je symbolom kresťanskej nádeje, že smrťou sa pre veriacich život nekončí. Zomierajúci Kristus, ktorý „sníma hriechy sveta“ nám dáva nádej na opätovné stretnutie s našimi zosnulými. Preto je kríž pre kresťanov všetkých konfesii symbolom spásy a vzkriesenia. V minulosti, ale aj v súčasnosti sa najmä počas Pamiatky zosnulých pri hlavnom kríži zapaľujú sviečky a v modlitbách spomíname na našich zosnulých pochovaných ďaleko od našich bydlísk. Centrálny kríž na cintoríne je teda aj pietnym a duchovným miestom pre modlitby a spomienky na našich blízkych

Last modified: 9. decembra 2020

Comments are closed.