Voľby prezidenta SR /emailová adresa pre doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu/

12. februára 2019

Oznam

Obec Dlhé Stáže v zmysle harmonogramu organizačno – technického
zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
zverejňuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie
hlasovacieho preukazu.

obec@dlhestraze.sk

V Dlhých Strážach, 12.2.2019
Bc. Zdena Jurčíková – starostka obce

Last modified: 12. februára 2019

Pridaj komentár